logo

מתי יגיע המשיח


אמונה הרב זמיר כהן - מתי יגיע המשיח, וכיצד נזכה לגאולה? ואיך נדע האם אנו מתקרבים לימות המשיח או מתרחקים מהם? מתי בדיוק זה יקרה? שיעור מרתק לימי החורבן ( שיהפכו במהרה לימי הגאולה! בצורה הברורה ביותר שיכול היה לומר את הדברים, דניאל אמר שהמשיח יגיע 483 שנה אחרי הוצאת הצו לבנות את ירושלים. יום אחד פנה אל אליהו הנביא ושאל אותו: מתי יבוא משיח, הרי אתה אליהו הנביא צריך למשוח אותו למלך, השיב לו אליהו הנביא: " אתה שואל אותי? כתבו לנו שלחו כתבה מתי יגיע המשיח שתף ב- שתף ב- שתף בפייסבוק הדפסה שלח כתבה תגובה לכתבה מומלצים.

כאשר יתקיימו תנאים אלו, נדע בוודאי שזהו מלך המשיח. אין אנו יודעים מתי הוא יגיע, כיוון שהדבר תלוי אך ורק במעשינו כעם, כאשר נהיה ראוים לגאולה מיד היא תגיע, מה שנוקבים במספר סוף שנת הששת האלפים, כיון שבכמה מקומות רמוז שזה סוף עידן העולם כפי צורתו כיום,. מעל הכל, המשיח יתקבל כמלך שמידת האמת נר לרגליו, מורה דרך בעבודת ה' מתוך ביטול גמור לבוראו ומאידך בעל השפעה אדירה לעורר את לב העם לאביהם שבשמים. אא מתי המשיח יבוא : תאריך ביאת המשיח בגמרא ישנו מעשה שתרחש לפני שנים על רבי יהושוע בן לוי, לרבי יהושוע הייתה זכות גדולה והיה רגיל לראות את אליהו הנביא. כלומר, ה" משיח" צריך להיות מנהיג, נצר לבית דוד, לוחם מלחמות ומנצח, והעיקר – בונה בית המקדש. מתי יבוא המשיח? המסקנה שמשתמעת מדבריו היא זו: אם המשיח לא הגיע 483 שנה לאחר הכרזת צו לבנות מחדש את ירושלים, הרי שדניאל היה נביא שקר ואין מקום לכלול את ספרו בכתבי הקודש; אבל אם דניאל צדק ונבואתו התגשמה, מי היה המשיח שעליו דיבר? הרב זמיר כהן בדברי חיזוק נפלאים על ימי הקורונה, הימים המסוגלים לגאולה וההכנה הרוחנית הנדרשת מאיתנו לקראת בוא המשיח. ( משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר) מצאתם טעות בכתבה? יהודי כל העולם מצפים לביאתו בכל יום. מה יקרה באחרית הימים?

כל טוב, ושנזכה לראותו בקרוב.


Contact: +86 (0)6075 878092 Email: [email protected]
הראשון ישראל נשיא מדינת